1167 Продава търговски обект с няколко вида бизнес , гр. Сопот