1013 Предлагаме за продажба промишлен терен с площ от 74 дка и собствен сграден фонд , с. Ведраре

2139000
74000 m2
 • 1
 • 2
 • 2
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • 11
 • 13
 • 13
 • 14
 • 15
 • 22
 • 23
 • 15
 • 233
 • 43
 • 23
 • 1
 • 2
 • 2
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • 11
 • 13
 • 13
 • 14
 • 15
 • 22
 • 23
 • 15
 • 233
 • 43
 • 23